Mama boy

Mama boy là gì ? tại sao hay gọi là mama boy

Dạo gần đây trên mạng chúng ta có thể thấy rằng rần rần câu nói Mama boy vậy ý nghĩa của câu nói này là gì và khi nào sử dụng từ này. Hay tại sao lại dùng từ mama boy….